آرشیو برچسب ها : کاربرد سایبان مغازه

کاربرد سایبان مغازه مفاصل فلزی سایبان مغازه : تمام بازوها و دیگر مفاصل سایبان مغازه از جنس فلز می باشند. سایبان مغازه دارای یک آویز ۱۷ سانتی متری با یک لبه ی آلومینیومی به منظور سنگین شدن آویز و کمتر حرکت کردن سایبان مغازه در هنگام باد می باشد. بازوهای مستحکم سایبان مغازه : بازو […]