آرشیو برچسب ها : پروفیل جمع کننده سایبان برقی

پروفیل جمع کننده سایبان برقی  پارچه سایبان برقی به دور میله ای آلومینیمی جمع و باز می شود. این میله آلومینیمی به همراه پارچه سایبان برقی پس از بسته شدن درون یک پروفیل آلومینیمی قرار می گیرد. این پروفیل آلومینیمی در سایبان برقی اغلب به شکل هشت ضلعی طراحی می شود و در انتهایی ترین […]