آرشیو برچسب ها : مفصل سایبان برقی

مفصل بازوی سایبان برقی تمام حرکاتی که توسط سایبان برقی صورت می‌گیرد بدون وجود مفصل بازوی سایبان برقی انجام‌پذیر نیست. بنابراین مفصل  یک عضو بسیار حیاتی در ساختار سایبان برقی است و اصول بسیار دقیقی در ساختار مفصل به کار رفته است تا توانایی حرکت را برای بازوها بوجود آورد. یکی از عوامل تعیین کننده طول […]