آرشیو برچسب ها : سایه بان در گلخانه

سایبان در گلخانه ایران سرزمینی آفتابی است و کشت گلخانه ای و استفاده از سایبان در گلخانه با هدف جلوگیری از تابش مستقیم نور خورشید و تبخیر آب در این سالها رواج فراوانی داشته است. به بیانی دیگر استفاده از سایبان در گلخانه به نوعی سبب در دسترس بودن میوه ها و گل های متنوع […]