آرشیو برچسب ها : سایبان مغازه باکس

سایبان برقی باکس چیست؟ سایبان برقی باکس یک سایبان برقی یک طرفه محسوب می شود. در واقع در این نوع از سایبان برقی تنها می توان آن را از یک طرف باز و بسته کرد. بدین ترتیب سایبان باکس را از سمت دیگر بر روی دیوار و یا پایه ای که از قبل در نظر […]