آرشیو برچسب ها : سایبان برقی دارای بازوی جمع شونده

سایبان برقی دارای بازوی جمع شونده سایبان برقی دارای بازوی جمع شونده نسخۀ مدرن سایبان‌ های قدیمی هستند که در سردر مغازه‌ها قرار داشتند و با دست جمع می‌شدند. بازوهای تنشی و میله‌های چرخنده روی میله‌های پیچشی سایبان برقی قرار دارند. میله‌های پیچشی سایبان برقی در دیوار قرار می‌گیرند یا به دیوار کوبیده می‌شوند و […]