آرشیو برچسب ها : بازو سایبان برقی

بازوهای سایبان برقی باید دارای استحکام بالایی باشد. بازو های سایبان برقی باید بتواند در برابر باد و باران مقاوم باشد. بازوهای سایبان برقی در مدل های زیر وجود دارند: بازوهای سایبان برقی سیم بکسلی بازوهای سایبان برقی زنجیری بازوهای سایبان برقی تسمه ای در داخل بازوهای سایبان برقی فنر هایی استفاده می شود.