سایبان باکس

سایبان برقی فول باکس

سایبان برقی فول باکس نام دیگر این سایبان برقی، سایبان فول کاست می باشد. دلیل نامگذاری سایبان برقی فول باکس به این نام این است که این مدل از سایبان برقی پس از جمع شدن به طور کامل در درون باکس قرار می گیرند. سایبان برقی فول باکس نوعی از سایبان برقی های بازویی به […]

مزایای سایبان باکس

مزایای سایبان باکس نام دیگری که سایبان باکس با آن شناخته شده است سایبان پوشش دار است نام گذاری سایبان باکس به دلیل سازه پوششی خاص آن است. که آن را در مقابل هر گونه آسیب باد و باران و نور خورشید محافظت می کند. البته این سازه پوششی جلوه ی خاصی نیز به سایبان […]

سایبان برقی باکس

سایبان برقی باکس چیست؟ سایبان برقی باکس یک سایبان برقی یک طرفه محسوب می شود. در واقع در این نوع از سایبان برقی تنها می توان آن را از یک طرف باز و بسته کرد. بدین ترتیب سایبان باکس را از سمت دیگر بر روی دیوار و یا پایه ای که از قبل در نظر […]