ویدئو های سایبان اتوماتیک

در ادامه ویدئو نمونه کارهای اجرا شده سایبان اتوماتیک را می توانید مشاهده نمائید. نمونه هایی از سایبان مغازه، سایبان اتوماتیک، سایبان ریموت دار، سایبان چتری، سایبان متحرک و …