نصب سایبان برقی

سایبان برقی مغازه از گذشته بیشتر مغازه ها به دلایل مختلف از سایبان استفاده می کردند که به صورت دستی و پر زحمت بود،ولی امروزه سایبان برقی به دلیل سهولت استفاده جایگزین آنها شده است. شرکت سایبان متین تولید کننده انواع سایبان های دستی و سایبان های متحرک است. این نوع سایبان علاوه بر زیبایی،استقامت […]

نصب سایبان برقی

نصب سایبان برقی برای جلوگیری از افتاب . باران و خاک استفاده می شود. چتر, پرده, چادریاهرچیزدیگربرای جلوگیری از, آفتاب, هرچیزسایه بندومانع آفتاب شدن, سایبان چیزی باشد مانند چتر که بر سر بزرگان میداشتند تا مانع تابش آفتاب گردد. سایبان ، چتر، چادر یا چیز دیگری که برای جلوگیری از آفتاب برپا کنند. سایوان و […]