سایبان باکس

سایبان برقی فول باکس

سایبان برقی فول باکس سایبان برقی فول باکس : نام دیگر این سایبان برقی، سایبان فول کاست می باشد. دلیل نامگذاری سایبان برقی فول باکس به این نام این است که این مدل از سایبان برقی پس از جمع شدن به طور کامل در درون باکس قرار می گیرند. سایبان برقی فول باکس نوعی از […]

مزایای سایبان باکس

مزایای سایبان باکس مزایای سایبان باکس : نام دیگری که سایبان باکس با آن شناخته شده است سایبان پوشش دار است و این نام گذاری سایبان باکس به دلیل سازه پوششی خاص آن است که آن را در مقایل هر گونه آسیب باد و باران و نور خورشید محافظت می کند. البته این سازه پوششی […]

سایبان برقی باکس

سایبان برقی باکس سایبان برقی باکس چیست؟ سایبان برقی باکس یک سایبان برقی یک طرفه محسوب می شود و این یک طرفه بودن سایبان برقی باکس به این معنی است که این سایبان برقی از یک طرف باز و بسته شده و از سمت دیگر بر روی دیوار و یا پایه در نظر گرفته شده […]