۲۹تیر ۱۳۹۸
پروفیل جمع کننده سایبان برقی

پروفیل جمع کننده سایبان برقی پروفیل جمع کننده سایبان برقی : پارچه سایبان برقی به دور میله ای آلومینیمی جمع و باز می شود. این میله آلومینیمی به همراه پارچه سایبان برقی پس از بسته شدن درون یک پروفیل آلومینیمی قرار می گیرد. این پروفیل آلومینیمی در سایبان برقی اغلب به شکل هشت ضلعی طراحی […]

۲۹تیر ۱۳۹۸
مفصل بازوی سایبان برقی

مفصل بازوی سایبان برقی مفصل بازوی سایبان برقی : تمام حرکاتی که توسط سایبان برقی صورت می‌گیرد بدون وجود مفصل بازوی سایبان برقی انجام‌پذیر نیست. بنابراین مفصل بازوی سایبان برقی یک عضو بسیار حیاتی در ساختار سایبان برقی است و اصول بسیار دقیقی در ساختار مفصل بازوی سایبان برقی به کار رفته است تا توانایی […]

۱۸تیر ۱۳۹۸
عملکرد موتور سایبان برقی در قطع برق

عملکرد موتور سایبان برقی در قطع برق عملکرد موتور سایبان برقی در قطع برق : در پکیج موتور سایبان برقی تیوبلار برای زمان قطع برق یک آچار خلاص کن تعبیه شده است. سایبان برقی با موتور سایبان برقی تیوبلار به روش های مختلفی باز می شود: ۱) ازطریق دستگیره خلاص کن که قالبأ بعضی از […]

۱۸تیر ۱۳۹۸
موتور سایبان برقی تیوبلار

موتور سایبان برقی تیوبلار موتور سایبان برقی تیوبلار : موتور سایبان برقی تیوبلار با نام موتور استوانه ای نیز نامیده و شناخته می شود. موتور سایبان برقی تیوبلار طوری طراحی شده است که درون یک محور چرخنده قرار می گیرد و شبیه به یک لوله فلزی به نظر می رسد. موتور سایبان برقی تیوبلار توانایی […]