نصب سایبان برقی

نصب سایبان برقی برای جلوگیری از افتاب . باران و خاک استفاده می شود. چتر, پرده, چادریاهرچیزدیگربرای جلوگیری از, آفتاب, هرچیزسایه بندومانع آفتاب شدن, سایبان چیزی باشد مانند چتر که بر سر بزرگان میداشتند تا مانع تابش آفتاب گردد.

سایبان ، چتر، چادر یا چیز دیگری که برای جلوگیری از آفتاب برپا کنند. سایوان و سایه گاه نیز گفته اند.

نصب سایبان برقی آفتاب گیر را گویند و آن چتری باشد مانند چتری که بر سر پادشاهان دارند تا مانع تابش آفتاب گردد. (نصب سایبان برقی). آنچه سایه افکند از بنا یا چادر و جز آن.

نصب سایبان برقی بهترین امکان را برای اجتناب از گرما و نور آفتاب را فراهم می آورد.

درباره admin-matin

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *